Esoteriskt mediumskap Block 1. Energimedvetenhet & medial utveckling


När: 12 – 13 Oktober
Vart: Stockholm

Grundkunskap i medial utveckling (Psykometri – lär känna själen)

Detta är en kurs för dig som vill förstå hur du skall tolkar in energier och kunna öva upp din mediala förmåga att se, känna och veta. Energimedvetenhet är en grundläggande del om man vill öva upp sin mediala förmåga, genom att förstå vart allt kommer ifrån. Därför kommer du under kursen få flera verktyg för att kunna lösa upp blockeringar och skapa ett starkare flöde inom dig för en starkare och mer naturlig energimedvetenhet.

När du förstår din egen energi och hur den fungerar så förstår du också andras och omvärlden.
Du kommer under kursen att få lära dig Auran och chakranas uppgift, hur dem fungerar och varför vi använder dom när vi gör energiarbeten.

Du får också lära dig hur du genom Orakel/änglakort, kan ta emot direkta budskap ifrån änglarna och ge vägledning utan bok och text. Vi läser också av föremål för att du skall lära dig att tona in på energier.

Du får kunskap om lätt och tung energi, hur du kan energihöja dig själv/ andra samt platser
sk a  kallad ”space clearing”

Kursen ger dig en grundläggande förståelse för Psykometri som betyder, att lära känna själen, ju större förståelse du får för den desto mer mångdimesnionell blir du och kan lättare tolka in subtila energier.

 

Kursens innehåll:

Energimedvetenhet
– Skapa heligt rum
– Höja vibrationen, ta bort intryck
– Energiavläsning av föremål

Kunskap om Auran
– Vår aura
– städa auran
– aurans funktion
– övningar att kunna se auran
– använda auran vid energiavläsningar

Chakrakunskap
– Kunskap om chakran
– Använda chakrana vid energiarbete

Tolkning av egen symbolvärld
– symbolernas syfte
– färgernas syfte
– sätta symboler i sammanhang

Ängla och Orakelkort
– Änglakortläsning, lär dig flera tekniker
– Lär dig kanalisera
– Egots inverkan
– Skapa flöde och tillit till din intuition

 

Efter kurs och avslutade hemuppgifter får du ett diplom som intygar din kompetens inom området som block 1 avser.

 

Pris: 3200:-
Betalning sker via faktura, betalning skall vara tillhanda 20 dagar innan kursstart

För att få ett Certifierat mediumskap skall du ha gått alla 7 block inom Esoteriskt mediumskap och lämnat in alla hemuppgifter inom varje steg.

 

 

Gör din intresseanmälan nedan
Din anmälan är bindande efter att du fått en kursbekräftelse och plats i gruppen


Translate »
//]]>